Par Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācijas (LOKMSA) biedru var kļūt fiziska persona, kura ieguvusi atbilstošu augstāko medicīnisko izglītību jebkurā specialitātē, t.sk. rezidenti, un fiziska persona, kurai ir augstākā izglītība un kura nodarbojas zinātniski pētniecisko darbu osteoporozes un kaula metabolo slimību jomā. 

Par LOKMSA veicinātājbiedru var kļūt fiziska persona, kurai ir medicīniska izglītība un kurai ir interese osteoporozes un kaula metabolo slimību jomā un juridiska persona, kura atbalsta LOKMSA mērķus un uzdevumus un veicina to sasniegšanu. 

Lai kļūtu par LOKMSA biedru vai veicinātājbiedru personai jāiesniedz Valdei adresēts rakstisks lūgums - iesniegums (lejupielādēt šeit). 

Par uzņemšanu lemj LOKMSA Valde atklātā balsošanā. 

© 2014 Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācija. © 2014 SIA «Hromets poligrāfija»